Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 (JSD 2019) GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÀI đến 15/12/2019

Theo dự định ban đầu của Ban Tổ chức, hạn chót nhận bài của Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 (JSD 2019) sẽ là ngày 30/11/2019. Tuy nhiên, theo đề nghị của đông đảo nhiều nhà báo và toà soạn báo, chúng tôi quyết định gia hạn thêm thời gian nhận Giải.

Cụ thể, hạn cuối cùng nhận bài tham dự Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 (JSD 2019) là 17h30 ngày 15/12/2019.
Hiện nay, Ban tổ chức đã nhận được gần 500 bài của hơn 100 tác giả ở các đề tài: ô nhiễm môi trường, bảo vệ quyền trẻ em, vi phạm đất đai, phòng chống tham nhũng, tiếp cận thông tin…

Trân trọng thông báo để các nhà báo cùng biết.

Chân thành cảm ơn các nhà báo, các toà soạn báo đã nhiệt tình ủng hộ và tham gia Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 (JSD 2019).

Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 do Viện Nghiên cứu Truyền Thông phát triển (RED) tổ chức với mục đích hỗ trợ báo chí Việt Nam tham gia thúc đẩy 17 Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đã được Việt Nam quốc gia hóa trong “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030”.

Đây là giải báo chí thường niên và đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, thu hút được hơn 500 tác phẩm của 173 tác giả từ 142 cơ quan báo chí trên phạm vi toàn quốc. Các bài viết phản ánh bức tranh chân thực, tạo động lực thúc đẩy, thể hiện vai trò không thể thiếu của báo chí truyền thông trong tiến trình mục tiêu phát triển bền vững.

Thời hạn nhận bài là ngày 15/12/2019. Các nhà báo có thể tìm gửi bài tham gia Giải JSD 2019 ở đây.