Giới trong PTBV (P3): Chỉ số phản ánh Giới trong truyền thông

Sự hiện diện bình đẳng của phụ nữ và nam giới phản ánh các thành phần của xã hội và những kinh nghiệm, hành động, quan điểm và những mối quan tâm, trên tin tức và thời sự.

Tỷ lệ nữ và nam trong tin tức và thời sự

Tỷ lệ nữ và nam được phỏng vấn trực tiếp/hoặc trích dẫn trong tin tức và thời sự để lấy thông tin và /hoặc ý kiến.

Tỷ lệ nữ và nam xuất hiện trong vai trò là 1) Dẫn chương trình; 2) Chuyên gia; 3) Công dân bình thường, tiếng nói của công chúng trong nội dung tin tức và thời sự.

Tỷ lệ định hướng sự quan tâm về các vấn đề xã hội của nam và nữ trên tin tức và thời sự kể cả hình ảnh

Tỷ lệ nữ và nam trong nội dung tin tức và thời sự phân chia theo vị trí xã hội (vd: lãnh đạo, doanh nhân, công nhân, nông dân

Tỷ lệ tin bài tập trung, chủ yếu về phụ nữ và các chủ đề đặc biệt mà phụ nữ quan tâm trong tin tức và thời sự (vd: bạo lực liên quan tới giới, quyền của phụ nữ, thành tựu của phụ nữ v.v…

 

Xóa bỏ các hình thức khuôn mẫu, tăng cường sự hiện diện và thông tin đa chiều để đạt được sự bình đẳng trong phản ánh về nữ giới và nam giới.

Tỷ lệ tin bài theo khuôn mẫu giới (diễn giải công khai phân biệt theo giới các đặc điểm và vai trò của phụ nữ và nam giới trong xã hội).

Tỷ lệ tin bài theo khuôn mẫu giới (mô tả những đặc điểm truyền thống “nữ tính”/“nam tính” và vai trò của nam/nữ, vì thế làm cho những đặc điểm này trở nên bình thường trong khi lại bỏ qua những đặc tính khác và những chức năng khác của nam giới và nữ giới trong xã hội).

Tỷ lệ nữ và nam bị mô tả là nạn nhân (vd: của tội ác, bạo lực, xung đột, thảm họa, nghèo đói, v.v…).

Tỷ lệ nữ và nam được mô tả là người sống sót

Tỷ lệ tin bài có sự hiện diện, phản ảnh nam và nữ trên các lĩnh vực (ám chỉ những cố gắng loại bỏ cách thức khuôn mẫu về giới).

Tỷ lệ tin bài sử dụng ngôn ngữ phân biệt giới tính của các phóng viên không tính trường hợp trích nguồn

 

Đưa tin bài về bình đẳng và công bằng giới như một bộ phận quan trọng cấu thành vai trò là người giám sát xã hội của truyền thông.

Tỷ lệ phần trăm tin bài về các chủ đề về bình đẳng, bất bình đẳng giới (tin bài về các trường hợp đặc biệt về bình đẳng hoặc bất bình đẳng giữa nam và nữ, các chính sách phù hợp, các vấn đề pháp lý, chương trình được thiết lập để bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, quyền của phụ nữ và bình đẳng giới).

Tỷ lệ tin bài nêu bật khía cạnh bình đẳng, bất bình đẳng giới của các sự kiện và các vấn đề (kể cả chính trị, kinh tế, chiến tranh và xung đột, tội ác, bạo lực, nghèo đói, khoa học và công nghệ, thể thao, v.v…).

Tỷ lệ thời lượng, không gian, vị trí (thời gian vàng hoặc cao điểm, trang nhất hoặc chuyên đề) dành cho tin bài nêu bật các vấn đề liên quan tới giới hoặc nêu rõ khía cạnh giới của các sự kiện hoặc vấn đề so với các tin bài khác.

 

Sự hiểu biết chính xác và tổng thể về bạo lực trên cơ sở giới ở mọi hình thức là sự vi phạm nhân quyền đã được quốc tế công nhận (tham khảo Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức bạo lực với phụ nữ, 1993).

Không đổ lỗi cho nạn nhân trong trường hợp đó.

Xác định những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực trên cơ sở giới là những nguồn tin do đó khi đưa tin phải có sự đồng ý của họ.

Không xâm phạm quyền riêng tư, xúc phạm nhân phẩm của người bị bạo hành về giới và tình dục.

Sử dụng các thông tin và con số thống kê để phản ánh bạo lực giới là một vấn đề xã hội hơn là một bi kịch của cá nhân.

Đưa các thông tin về các đầu mối liên hệ tại địa phương cho các tổ chức và dịch vụ hỗ trợ những người bị tác động bởi bạo lực giới.