Hội đồng giám khảo

Ban giám khảo gồm các chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, chính sách, phát triển từ các cơ quan nhà nước, các cơ quan báo chí, các tổ chức phát triển quốc tế và Việt Nam.

Bạn cần thông tin về JSD 2019

Mọi vấn đề liên quan đến JSD 2019, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website hoặc fanpage của chương trình hoặc e-mail về địa chỉ  jsd@red.org.vn. Chúng tôi sẽ hỗ trợ ngay

“When you are in the financial industry you know the image you have to project to people. You have to be agile and authoritative; Consulting WP is the way to go for financial institutions.”

placeholder
Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems