Những bài nào có thể tham gia Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 (JSD 2019)?

Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 nhận các tác phẩm có nội dung liên quan đến 17 Mục tiêu Phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và VSDGs của Việt Nam. Nếu tóm tắt thì 17 mục tiêu phát triển bền vững là:

Mục tiêu 1: Xoá nghèo
Mục tiêu 2: Xoá đói
Mục tiêu 3: Sức khoẻ tốt & Cuộc sống hạnh phúc
Mục tiêu 4: Giáo dục chất lượng
Mục tiêu 5: Bình đẳng giới
Mục tiêu 6: Nước sạch & vệ sinh
Mục tiêu 7: Năng lượng sạch & giá cả hợp lý
Mục tiêu 8: Tăng trưởng kinh tế & việc làm bền vững
Mục tiêu 9: Công nghiệp, sáng tạo & hạ tầng
Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng
Mục tiêu 11: Thành phố & cộng đồng bền vững
Mục tiêu 12: Tiêu dùng & sản xuất có trách nhiệm
Mục tiêu 13: Hành động bảo vệ khi hậu
Mục tiêu 14: Cuộc sống dưới nước
Mục tiêu 15: Cuộc sống trên mặt đất
Mục tiêu 16: Hoà bình, công lý & thể chế vững mạnh
Mục tiêu 17: Quan hệ đối tác toàn cầu

Các bài báo có nội dung thuộc một trong 17 mục tiêu này đều phù hợp để tham gia Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019. Tất nhiên, các bài báo phải được xuất bản trong thời gian từ 1/12/2018 – 15/12/2019 và có link điện tử.

Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2019 do Viện Nghiên cứu Truyền Thông phát triển (RED) tổ chức với mục đích hỗ trợ báo chí Việt Nam tham gia thúc đẩy 17 Mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu đã được Việt Nam quốc gia hóa trong “Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030”.

Đây là giải báo chí thường niên và đã được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, thu hút được hơn 500 tác phẩm của 173 tác giả từ 142 cơ quan báo chí trên phạm vi toàn quốc. Các bài viết phản ánh bức tranh chân thực, tạo động lực thúc đẩy, thể hiện vai trò không thể thiếu của báo chí truyền thông trong tiến trình mục tiêu phát triển bền vững.

Thời hạn nhận bài là ngày 30/11/2019. Các nhà báo có thể tìm gửi bài tham gia Giải JSD 2019 ở đây.