Thể lệ chương trìnhGiải Báo chí với Phát triển bền vững (JSD 2019)

phat-trien-ben-vung
JSD 2019 là Giải thưởng báo chí dành cho các tác phẩm báo chí đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 30/11/2019 (Sản phẩm đa phương tiện, bao gồm cả: viết, ảnh, audio, infographic...).

JSD 2019 là giải thưởng đánh giá các tác phẩm báo chí  không chỉ vềnội dung mà còn chú trọng vào sự lan tỏa, tính thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước theo Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs).

Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tác phẩm dự Giải

Tác phẩm báo chí đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 1/11/2018 đến hết ngày 15/12/2019 (Sản phẩm đa phương tiện, bao gồm cả: viết, ảnh, audio, infographic…).

Tác phẩm tham dự có thể là một bài báo hay loạt bài. Trường hợp tác phẩm dự thi là loạt bài dài kỳ, tác giả thực hiện từ trước ngày 1/11/2018 và sau đó vẫn tiếp tục thì vẫn được tham dự.

Các tác phẩm dự thi phải là bài tự sản xuất. Không hạn chế số lượng và đề tài tham gia đối với mỗi tác giả.

BTC có quyền sử dụng các tác phẩm dự giải trong các báo cáo, nghiên cứu hay trích dẫn lại, đăng tải trên website của BTC và các hoạt động phi lợi nhuận khác.

Lịch trình giải

Phát động Giải: 23/11/2018.
Hạn cuối nhận bài: 15/12/2019.
Trao giải: Đầu tháng 1/2020.

Các lĩnh vực của JSD 2019

Giải Báo chí với phát triển bền vững 2019 nhận các tác phẩm có nội dung liên quan đến toàn bộ 17 Mục tiêu Phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và VSDGs của Việt Nam (Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Các chủ đề ưu tiên:

 1. Chủ đề “Tiếp cận thông tin”
  • Những thực hành tốt, câu chuyện người dân chủ động thực hiện quyền tiếp cận thông tin và cơ quan chức năng có những cách làm hay, mới mẻ để tuyên truyền và thực thi Luật Tiếp cận thông tin.
  • Những thách thức và khó khăn mà người dân, các cơ quan chức năng gặp phải khi thực hiện Luật Tiếp cận thông tin.
  • Tác phẩm nêu rõ những thiệt hại của người dân khi chưa có ý thức sử dụng quyền Tiếp cận thông tin của mình.
 2. Chủ đề “Bảo vệ quyền trẻ em”.
 3. Chủ đề “Ô nhiễm không khí”
  • Tác phẩm phải nêu được những vấn đề về môi trường không khí đang được dư luận quan tâm, có tính phát hiện, hướng dẫn, có tính thuyết phục và hiệu quả xã hội.
  • Tác phẩm có phương pháp thể hiện hấp dẫn, sáng tạo, có tác động nâng cao sự hiểu biết của công chúng hoặc có tác động tích cực nhằm cải thiện chất lượng không khí hiện nay.
 4. Chủ đề “An toàn vệ sinh thực phẩm”: tất cả các bài viết liên quan đến vấn đề An toàn vệ sinh thực phẩm.

Cách thức tham gia JSD 2019

Các tác giả chủ động gửi tác phẩm phù hợp với Thể lệ Giải đến địa chỉ Ban tổ chức: jsd@red.org.vn theo mẫu đăng ký (kèm theo).

Cộng đồng có thể đề cử sản phẩm báo chí dự giải đến BTC: jsd@red.org.vn hoặc tại website chính thức của Giải http://jsd.red.org.vn. Ban thư ký sẽ liên hệ với tác giả để hoàn thiện các thủ tục tham dự giải.

Tiêu chí chấm giải JSD 2019

Tính lan tỏa, tác động cộng đồng của sản phẩm dự thi.
Tính chuẩn mực của báo chí.
Cách tiếp cận phát triển bền vững (Giới, môi trường và sự tham gia).

Cơ cấu giải thưởng JSD 2019

Giải A: 20 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.
Giải B: 15 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
Giải C: 10 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
* Số lượng các giải A, B, C tùy theo chất lượng các tác phẩm và cơ cấu tài trợ.

Tham gia JSD 2019

Đăng ký tham gia JSD 2019 trực tiếp tại website hoặc gửi qua e-mail jsd@red.org.vn

“When you are in the financial industry you know the image you have to project to people. You have to be agile and authoritative; Consulting WP is the way to go for financial institutions.”

placeholder
Amanda Seyfried
Founder & CEO, Arcade Systems

Bạn muốn gởi hoặc đề cử sản phẩm cho JSD 2019?