Trưởng VPĐD UNESCO tại Việt Nam: Giải Báo chí với phát triển bền vững rất có ý nghĩa

“Tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải báo chí của RED. Hoạt động này rất đúng thời điểm và
giúp tạo cơ hội để giới báo chí giới thiệu với cộng đồng những chủ đề hết sức trọng tâm trong khái
niệm phát triển bền vững”, Trưởng Văn phòng đại diện UNESCO tại Việt Nam Michael Croft nói.

Thưa ông Michael Croft, ông đánh giá thế nào về sáng kiến tổ chức Giải báo chí với phát triển bền vững của RED?
– Chúng ta đều đã nghe nói nhiều về cụm từ phát triển bền vững, từ phía các nhà hoạch định chính
sách, rồi từ phía các cơ quan liên hợp quốc, nhưng có vẻ như chúng ta đã không truyền thông đủ để
mọi người trong cộng đồng này biết định nghĩa của phát triển bền vững là gì.

Vì vậy, tôi đánh giá cao sáng kiến tổ chức giải báo chí của RED. Hoạt động này rất đúng thời điểm và giúp tạo cơ hội để giới báo chí giới thiệu với cộng đồng những chủ đề hết sức trọng tâm trong khái niệm phát triển bền vững,
giúp họ có thông tin cũng như có khái niệm đúng đắn về định nghĩa phát triển bền vững trong lĩnh vực
môi trường và giới, để từ đó xây dựng những hành vi và ứng xử phù hợp hơn, hướng tới sự bền vững.

Có thể nói, phát triển bền vững không chỉ nằm ở các hoạt động đối thoại chính sách cấp cao giữa Liên
hợp quốc với các nước thành viên trong Chương trình nghị sự 2030 mà còn chính là từ từng hành vi
của mỗi người sinh sống trong cộng đồng của chúng ta.

Ông đánh giá như thế nào về 2 chủ đề cho Giải lần này là giới và môi trường?
– Để thực hiện chương trình nghị sự 2030 với các mục tiêu phát triển bền vững, mỗi quốc gia sẽ có
những lĩnh vực ưu tiên của mình. Tôi cho rằng RED lựa chọn chủ đề về môi trường và giới là phù hợp
với bối cảnh Việt Nam ở thời điểm này vì đây đều là những mối quan tâm chung của cả cộng đồng
hiện nay.

Nói về bình đẳng giới là nói tới một nửa dân số của chúng ta, vì vậy nên nó liên quan tới mọi
gia đình, mọi cộng đồng và mọi quốc gia. Còn nói về môi trường, thì chúng ta đều biết, Việt Nam đang
là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

Việc chia sẻ những ví dụ cụ thể của hai chủ đề về biến đổi khí hậu hay bình đẳng giới này sẽ giúp minh
họa rõ hơn về khái niệm phát triển bền vững, từ đó sẽ giúp mọi người trong cộng đồng nhận thức đúng
đắn về phát triển bền vững trong hai lĩnh vực vừa nêu.

Đây là một giải rất thú vị, nếu có thể tiếp tục triển khai thì tôi nghĩ có thể lồng ghép các hoạt động viết
bài về phát triển bền vững với những chủ đề cụ thể và hoạt động chụp ảnh cũng trong các lĩnh vực này.
Cá nhân tôi gợi ý là các hoạt động nhiếp ảnh có thể giúp truyền thông cho giải tốt hơn và giúp tăng
cường hình ảnh của RED gắn với các hoạt động về phát triển bền vững.

UNESCO có thể hỗ trợ gì về Giải Báo chí với phát triển bền vững này không, thưa ông?
– Một trong những công việc của UNESCO tại Việt Nam chính là thúc đẩy sự tiếp cận thông tin trong
lĩnh vực truyền thông báo chí. Vì vậy, UNESCO ủng hộ những hoạt động báo chí hướng tới những
mục tiêu phát triển bền vững. Tôi nghĩ, UNESCO có thể kết hợp một vài hoạt động của mình với hoạt
động của RED, chia sẻ thông tin giải tới mạng lưới truyền thông của UNESCO hoặc cũng có thể tham
vấn chấm giải nữa…

UNESCO sẽ có những hỗ trợ gì để hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực phát triển bền vững, thưa ông?
– UNESCO nhìn nhận phát triển bền vững là trung tâm của mọi chương trình hành động của mình tại
Việt Nam. Chúng tôi cũng vận động các đối tác trong các lĩnh vực trọng tâm của mình là giáo dục, khoa học và văn hóa lồng ghép phát triển bền vững vào các chương trình, hoạt động của họ.

Lấy ví dụ như ở lĩnh vực giáo dục, chúng tôi khuyến khích các đối tác tăng cường phát triển giáo dục khoa học,
công nghệ, kỹ thuật và toán học, đặc biệt là khuyến khích các trẻ em gái phát huy năng lực và thế mạnh
của mình trong các lĩnh vực vừa nêu. Hay như ở các dự án về thanh niên, chúng tôi hỗ trợ nâng cao kỹ
năng sống của thanh niên nhằm trang bị cho họ những kiến thức và kỹ năng cần thiết để ứng phó với ác
các thách thức trong tương lai như biến đổi khí hậu, môi trường, bình đẳng… Còn đối với du lịch,
chúng tôi đã và đang thúc đẩy hợp tác công tư nhằm xây dựng ngành du lịch bền vững – một trong 3
ngành mũi nhọn của Việt Nam hiện nay.

UNESCO hiện nay chú trọng tăng cường hợp tác với nhiều bên liên quan, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh
vực công-tư nhằm hướng tới mục tiêu Phát triển bền vững số 17. Trên đây chỉ là vài ví dụ về những hỗ trợ của UNESCO tại Việt Nam. Các bạn có thể truy cập website http://www.unesco.org/new/en/hanoi để có thêm nhiều thông tin về các hoạt động mà chúng tôi đang triển khai.

Ông có lời khuyên gì cho các nhà báo khi viết về phát triển bền vững?
– Tôi cho rằng, trước hết, các nhà báo cần nắm rõ về Chương trình nghị sự 2030 và các mục tiêu phát
triển bền vững thuộc chương trình nghị sự này. Cần phải nhấn mạnh rằng, chúng ta đâu đó vẫn còn có
sự nhầm lẫn, rằng các mục tiêu phát triển bền vững là của các cơ quan liên hợp quốc. Thực tế, đó là các
mục tiêu của các chính phủ thành viên tham gia Chương trình nghị sự 2030, là cam kết của Chính phủ
Việt Nam. Còn các cơ quan liên hợp quốc được giao sứ mệnh hỗ trợ các quốc gia thành viên để họ có
thể đạt được các mục tiêu như đã cam kết. Đó là điều xin nhấn mạnh lại với các nhà báo.

Thứ hai là, khi các bạn viết về phát triển bền vững, nên đưa ra những ví dụ thật cụ thể để minh họa cho
thuật ngữ này theo từng lĩnh vực. Cộng đồng sẽ hướng tới phát triển bền vững nếu họ hiểu đâu là
những hoạt động vì sự phát triển bền vững ngay tại gia đình, trong nhà trường hay trong cộng đồng. Từ
đó, mọi người sẽ có niềm tin và sẽ cùng nhau thúc đẩy vì sự phát triển bền vững.

Một điều nữa tôi muốn chia sẻ với các nhà báo: hãy tìm và ghi nhận những hành động vì sự phát triển
bền vững trong cộng đồng chúng ta, hãy truyền thông cho những hành động đó, giúp lan tỏa các hành
động đó ra cộng đồng. Có như vậy, chúng ta sẽ sớm đạt được các mục tiêu về phát triển bền vững.

Cảm ơn ông!