GIẢI BÁO CHÍ VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Mục đích - Ý nghĩa của Giải JSD 2020

17 Mục tiêu Phát triển bền vững toàn cầu (SGDs) đã được Việt Nam quốc gia hóa trong Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs) được ban hành tháng 5/2017 (Quyết định 622 ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, trách nhiệm tham gia vào phát triển bền vững thuộc về tất cả mọi người (nhà nước, các tổ chức xã hội, doanh nghiệp, mỗi người dân…), trong đó, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc lan tỏa và thúc đẩy tiến trình.

Năm 2018, Viện Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED), Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada (GAC) và Văn phòng Phát triển bền vững (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cùng các đối tác đã tổ chức “Giải Báo chí với phát triển bền vững”.

Giải thưởng đã thu hút được hơn 500 tác phẩm của 173 tác giả từ 142 cơ quan báo chí trên phạm vi toàn quốc. Các bài viết phản ánh bức tranh chân thực, tạo động lực thúc đẩy, thể hiện vai trò không thể thiếu của báo chí truyền thông trong tiến trình mục tiêu phát triển bền vững.

Trên cơ sở tiếp nối thành công của Giải năm 2019, RED tiếp tục phát triển và mở rộng tổ chức Giải Báo chí với Phát triển bền vững 2020.

Tiêu chí đánh giá JSD 2020

Tính lan tỏa cộng động

Các sản phẩm phải có tính lan tỏa và tác động với cộng đồng nhằm đạt hiệu quả truyền thông cao nhất

read more

Góc nhìn phát triển

Góc nhìn phát triển là yếu tố quan trọng trong JSD 2020. Góc nhìn phát triển là nền tảng cho phát triển bền vững

read more

Chuẩn mực báo chí

Áp dụng hợp lý các tiêu chuẩn kỹ năng và phương pháp luận báo chí trong thực hiện các sản phẩm

read more

Hoạt động truyền thông & chương trình đồng hành

Lễ phát động giải

Lễ phát động giải                               Lễ phát động JSD 2020 được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia và đưa tin của hơn 60 cơ quan truyền thông báo đài toàn quốc

Tập huấn nhà báo

Tổ chức tập huấn, tọa đàm, điền dã thực tế cộng đồng cho nhà báo về các lĩnh vực nội dung của Giải.

Hội đồng Giám khảo

Hội đồng giám khảo của giải tập hợp các nhà chuyên môn về báo chí, PTBV, đại diện các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước về PTBV, các tổ chức xã hội

Xây dựng kênh cộng đồng

Xây dựng kênh cộng đồng Fanpage Giải báo chí và phát triển bền vững được xây dựng là kênh thông tin và kết nối nhanh đến các tác giả dự thi, các đối tác quan tâm đến Giải

Chia sẻ nhận định về giải

Chia sẻ của các cơ quan trong và ngoài nước, lãnh đạo các cơ quan báo chí về tính thiết thực và ý nghĩa của Giải được thực hiện trong suốt quá trình đăng ký dự thi và chấm Giải

Hiệu ứng cộng đồng

Các thông tin về Giải được chia sẻ trong các hội nhóm báo chí, hoạt động xã hội, chia sẻ trên facebook của các nhà báo uy tín nhằm tăng hiệu ứng và tiếp cận đối với Giải

Phát triển bền vững vì một xã hội tốt đẹp hơn.

Gửi bài tham dự JSD 2020