GIẢI BÁO CHÍ VỚI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Thể lệ chương trình
Giải Báo chí với Phát triển bền vững (JSD 2020)

JSD 2020 là Giải thưởng báo chí dành cho các tác phẩm báo chí đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 30/11/2020 (Sản phẩm đa phương tiện, bao gồm cả: viết, ảnh, audio, infographic...).

JSD 2020 là giải thưởng đánh giá các tác phẩm báo chí không chỉ vền ội dung mà còn chú trọng vào sự lan tỏa, tính thúc đẩy các bên trong tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của đất nước theo Chương trình nghị sự 2030 (VSDGs).

Phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt trong quá trình phát triển đất nước; kết hợp chặt chẽ, hợp lý và hài hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.


Tác phẩm dự Giải

Tác phẩm báo chí đã được xuất bản trên các báo điện tử, tạp chí điện tử, phiên bản điện tử của các cơ quan báo chí Việt Nam từ ngày 16/12/2019 đến hết ngày 30/11/2020 (Sản phẩm đa phương tiện, bao gồm cả: viết, ảnh, audio, infographic…).

Tác phẩm tham dự có thể là một bài báo hay loạt bài. Trường hợp tác phẩm dự thi là loạt bài dài kỳ, tác giả thực hiện từ trước ngày 16/12/2019 và sau đó vẫn tiếp tục thì vẫn được tham dự.

Các tác phẩm dự thi phải là bài tự sản xuất. Không hạn chế số lượng và đề tài tham gia đối với mỗi tác giả.

BTC có quyền sử dụng các tác phẩm dự giải trong các báo cáo, nghiên cứu hay trích dẫn lại, đăng tải trên website của BTC và các hoạt động phi lợi nhuận khác.

Lịch trình giải

Phát động Giải: 10/01/2020.
Hạn cuối nhận bài: 30/11/2020.
Trao giải: Đầu tháng 1/2020.

Các lĩnh vực của JSD 2020

Giải Báo chí với phát triển bền vững 2020 nhận các tác phẩm có nội dung liên quan đến toàn bộ 17 Mục tiêu Phát triển bền vững theo chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc và VSDGs của Việt Nam (Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Các chủ đề ưu tiên:

  1. Chủ đề “Doanh nghiệp với phát triển bền vững" - Tất cả các tác phẩm phản ánh hoạt động/chương trình liên quan đến Trách nhiệm xã hội (CSR) và Tạo giá trị chung (CSV) cụ thể mà doanh nghiệp đã thực hiện có sự phối hợp với các bên liên quan, hướng tới Phát triển bền vững.

  2. Chủ đề "Trợ giúp pháp lý" - Tất cả các tác phẩm phản ánh vướng mắc giữa người dân và các bên liên quan trong quá trình thực hiện chủ trương của nhà nước về một chính sách cụ thể.

  3. Chủ đề “Môi trường, biến đổi khí hậu, y tế và phát triển bền vững tại khu vực Mekong" - Tất cả các tác phẩm có sự phân tích, đánh giá mang tính khoa học về các vấn đề môi trường, biến đổi khí hậu, y tế và phát triển bền vững ở khu vực Mekong như sự thay đổi của dòng chảy, sự diệt chủng của một số loài thuỷ sinh, tình trạng khai thác cát sụt bờ, vấn đề di dân, vấn đề nước thải khu công nghiệp, hạn mặn, v.v.

  4. Chủ đề “Ô nhiễm không khí" (cập nhật 23/07)

  5. Chủ đề “Giới” - Tất cả các tác phẩm có nội dung về công bằng và bình đằng, sức khoẻ, vai trò và sự bền vững của các tổ chức cộng đồng LGBTQI; vận động chính sách hướng tới việc người chuyển giới được pháp luật Việt Nam công nhận cũng như nâng cao nhận thức về phòng, chống HIV cho cộng đồng LGBTQI.

  6. Chủ đề COVID-19 & phát triển bền vững nói chung


Cách thức tham gia JSD 2020

Các tác giả chủ động gửi tác phẩm phù hợp với Thể lệ Giải đến địa chỉ Ban tổ chức: jsd@red.org.vn theo Mau-dang-ky-JSD-2020.

Cộng đồng có thể đề cử sản phẩm báo chí dự giải đến BTC: jsd@red.org.vn hoặc tại website chính thức của Giải http://jsd.red.org.vn. Ban thư ký sẽ liên hệ với tác giả để hoàn thiện các thủ tục tham dự giải.

Tiêu chí chấm giải JSD 2020

Tính lan tỏa, tác động cộng đồng của sản phẩm dự thi.
Tính chuẩn mực của báo chí.
Cách tiếp cận phát triển bền vững (Y tế, môi trường và sự tham gia).

Cơ cấu giải thưởng JSD 2020

Giải A: 20 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận.
Giải B: 15 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
Giải C: 10 triệu cùng Kỷ niệm chương và Giấy chứng nhận;
* Số lượng các giải A, B, C tùy theo chất lượng các tác phẩm và cơ cấu tài trợ.
Tham gia JSD 2020

Đăng ký tham gia JSD 2020 trực tiếp tại website hoặc gửi qua e-mail jsd@red.org.vn

Gửi bài dự thi